07.12.2015

İyiki Doğdun Farabi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2015 tarihli Belge Başlangıç tarihi ve T 547 sayılı Yetki Belgesi ile;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu Maddesi ile Gümrük Yönetmenliğinin 574 üncü maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek tespit işlemlerini ( Genel Antrepo ve Özel Antrepo işlemleri ve bu antrepolara ait AN&, AN7 işlemleri takip etmek v.s) yapmaya yetkili kılınmıştır.

Alınmış bulunan bu yetkiye istinaden 15.11.2015 tarihli ve 8954 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan  FARABİ YETKİLENDİRİLMİŞ  GÜMRÜK  MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ’nin kuruluşu yayımlanmak suretiyle, ticari hayatına adım atmıştır.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilen T 547 sayılı Yetki Belgesine istinaden 01.012016 tarihinden itibaren resmen faaliyetine başlayacaktır. Bu aşamada; Söğüt Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği  B62 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Servet AÇIKEL ‘in Görevi sona erecektir.

C Tipi Özel Antrepoları GENTAŞ  GENEL METAL ve MKS MARMARA KİMYA Sanayi firmalarının Antrepo işlemlerine devam etmesi ile birlikte,  A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin onay işlemlerine devam edecektir. Ayrıca, Firmalara ait A,B,C Mavi Hat Statüsü işlemlerine ve sonradan Kontrol İşlemlerine devam edecektir.

Hoş geldin FARABİ Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, doğum gününü kutlar, yolun açık olsun, sağlıklı, sıhhatli, kazasız ve bereketli yolcular dileriz.

HİZMETLERİMİZ

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1 – Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu bir kısım eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının süre uzatımlarının değerlendirilmesi açısından tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

Devamı...

Genel ve Özel Antrepolara İlişkin Tespit İşlemleri

AN1 – Genel ve Özel Antrepo Açılmasına İlişkin Başvuru Dosyalarının Ön İncelenmesine İlişkin Tespit İşlemi
Genel ve özel antrepo açmak için gerekli olan, yönetmelikte belirtilmiş genel ve özel şartları sahip olunup olunmadığı hususlarının tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

Devamı...

Menşe Mevzuatına İlişkin Tespit İşlemleri

SK1 –İbraz edildiği ithalatçı ülkeden sonradan kontrol talebiyle alınan A.TR Dolaşım Belgeleri, EUR 1 / EUR.MED Dolaşım Belgeleri ile EUR.1 / EUR.MED Dolaşım Sertifikaları ve/veya Fatura Beyanları / EUR.MED Fatura Beyanlarının ilgili mevzuatları çerçevesinde sonradan kontrol işlemlerinin tespitinin yapılmasını ve raporlanmasını kapsar.

Devamı...

Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Tespit İşlemleri

Gümrük mevzuatı kapsamında gümrük işlem ve uygulamalarının kolaylaştırılması amacıyla belirlenen basitleştirilmiş usul, uygulama ve yetkilerden yararlanmak üzere Gümrük Yönetmeliğinde belirlenmiş genel ve özel koşulları sağlayan Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik gerçek ve tüzel kişilere talep halinde…

Devamı...