Farabi Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliğinin Doğuşu

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün 10.04.2015 tarihli Belge Başlangıç tarihi ve T 547 sayılı Yetki Belgesi ile;

          4458 sayılı Gümrük Kanununun 10 uncu Maddesi ile Gümrük Yönetmenliğinin 574 üncü maddesine istinaden Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek tespit işlemlerini ( Genel Antrepo ve Özel Antrepo işlemleri ve bu antrepolara ait AN&, AN7 işlemleri takip etmek v.s) yapmaya yetkili kılınmıştır.

           Alınmiş bulunan bu yetkiye istinaden 15.11.2015 tarihli ve 8954 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayımlanan  FARABİ YETKİLENDİRİLMİŞ  GÜMRÜK  MÜŞAVİRLİĞİ LTD.ŞTİ’nin kuruluşu yayımlanmak suretiyle, ticari hayatına adım atmıştır.

            Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünce verilen T 547 sayılı Yetki Belgesine istinaden 01.012016 tarihinden itibaren resmen faaliyetine başlayacaktır. Bu aşamada; Söğüt Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği  B62 sayılı Yetkilendirilmiş Gümrük Müşaviri Servet AÇIKEL ‘in görevi sona erecektir.

             C Tipi Özel Antrepoları GENTAŞ  GENEL METAL ve MKS MARMARA KİMYA Sanayi firmalarının Antrepo işlemlerine devam etmesi ile birlikte,  A.TR Dolaşım Belgesi, EUR.1 ve EUR-MED Dolaşım Belgelerinin onay işlemlerine devam edecektir. Ayrıca, Firmalara ait A,B,C Mavi Hat Statüsü işlemlerine ve sonradan Kontrol İşlemlerine devam edecektir.

            Hoş geldin FARABİ Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği, doğum gününü kutlar, yolun açık olsun, sağlıklı, sıhhatli, kazasız ve bereketli yolcular dileriz.